1284 1371 1094 1788 1382 1782 1006 1012 1413 1705 1010 1014 1613 1275 1058 1946 1765 1469 1291 1245 1729 1757 1882 1303 1847 1220 1796 1776 1929 1281 1618 1330 1544 1241 1055 1508 1513 1520 1033 1690 1831 1738 1144 1035 1564 1061 1544 1565 1190 1923 1293 1030 1695 1201 1373 1608 1802 1830 1859 1019 1181 1606 1472 1813 1977 1909 1165 1076 1489 1589 1168 1065 1542 1916 1761 1825 1015 1668 1600 1149 1215 1847 1997 1241 1200 1347 1026 1338 1309 1970 1189 1013 1223 1693 1162 1400 1901 1759 1170 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

สิทธิในการยืม และค่าปรับ

:: สิทธิในการยืมทรัพยากรห้องสมุด :: 

จำนวนที่ให้ยืมทรัพยากร ระยะเวลาที่ให้ยืม และค่าปรับคืนช้า
 
ทรัพยากร/สมาชิก
อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่
นักศึกษา
บุคคลภายนอก
หนังสือ ครั้งละ 30 วัน ครั้งละ 10 วัน ครั้งละ 7 วัน ครั้งละ 7 วัน
รายงานวิจัย / วารสารการพยาบาล/ นิตยสาร ครั้งละ 30 วัน ครั้งละ 10 วัน ครั้งละ 5 วัน ครั้งละ 5 วัน
จำนวนเล่มที่สามารถยืมได้  รวม 10 เล่ม 10 เล่ม 3 เล่ม 3 เล่ม
 

จำนวนทรัพยากรที่ให้ยืม ระยะเวลาที่ให้ยืม และค่าปรับคืนช้า สำหรับหนังสือประเภทตำราหลัก

รายการทรัพยากร
ตำราหลัก
ผู้มีสิทธ์ยืม จำนวนที่ให้ยืม (ต่อครั้ง) ระยะเวลา ค่าปรับ
เกินกำหนดส่ง
1.หนังสือทั่วไป
ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ)
อาจารย์ 1 เล่ม ใน 1 ชื่อเรื่องจะมีจำนวนอย่างน้อย 10 เล่ม แบ่งเป็น
จำนวน ระยะเวลา
1 เล่ม ใช้ภายในห้อง สมุดเท่านั้น
2 เล่ม 3 วัน
7 เล่ม ใช้สิทธิการยืมปกติ
5 บาท : วัน
เจ้าหน้าที่ 1 เล่ม
นักศึกษา 1 เล่ม
บุคคลภายนอก ยืมออกไม่ได้:: การชำระค่าปรับเมื่อส่งหนังสือเกินกำหนด ::

- หนังสือทั่วไป  เล่มละ  2  บาท/วัน

- หนังสือสำรอง  เล่มละ  5  บาท/วัน
:: ถ้าทำหนังสือหรือวัสดุห้องสมุด  ชำรุดเสียหาย ::


จะต้องซื้อหนังสือหรือวัสดุนั้นๆ มาชดใช้

ภายใน  15  วัน  หากไม่สามารถดำเนินการได้

ต้องชดใช้  2  เท่าของราคาหนังสือหรือวัสดุที่ทำเสียหายนั้นๆ

 
หรือจ่ายค่าหนังสือหรือวัสดุที่ทำเสียหาย เท่ากับราคาที่เป็นเล่มปีพิมพ์ล่าสุด 

กับบรรณารักษ์ (ซึ่งจะมีราคาที่สูงขึ้นกว่าเล่มเดิม)

ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.