1051 1513 1731 1246 1051 1720 1933 1925 1683 1938 1491 1477 1497 1416 1165 1655 1009 1817 1910 1361 1129 1792 1237 1506 1039 1009 1467 1961 1601 1250 1540 1982 1073 1288 1862 1946 1731 1052 1452 1888 1003 1022 1383 1434 1361 1749 1590 1450 1530 1648 1388 1382 1329 1087 1994 1273 1872 1467 1279 1238 1586 1541 1717 1839 1729 1638 1078 1237 1455 1189 1299 1446 1759 1426 1815 1679 1650 1576 1211 1614 1901 1057 1272 1388 1619 1176 1040 1088 1535 1839 1177 1750 1738 1194 1740 1889 1060 1621 1240 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
สารบัญ Review โดย
รัตนาพร พรมเดช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
รัตนาพร พรมเดช เมื่อ1/กรกฎาคม/2567
บทที่ 1 การพยาบาลผู้ป่วยวัณโรคปอด
บทที่ 2 การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งปอด
บทที่ 3 การพยาบาลผู้ป่วยโรคหืด

บทที่ 4 การพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

 E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  ปานดวงใจ ไทยดำรงค์เดช
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติระบบหายใจ
 ISBN  978-974-03-4189-5
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2567
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 2
 ลักษณะทางกายภาพ  129 หน้า ; 26 ซม.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ป546ก 2567 c.1 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
2. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ป546ก 2567 c.2 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
3. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ป546ก 2567 c.3 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
4. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ป546ก 2567 c.4 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
5. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ป546ก 2567 c.5 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
6. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ป546ก 2567 c.6 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
7. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ป546ก 2567 c.7 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
8. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ป546ก 2567 c.8 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
9. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ป546ก 2567 c.9 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
10. หนังสือ
หนังสือ
WY152 ป546ก 2567 c.10 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
   [แสดง 10/10 รายการ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลผู้ป่วยท..
Bib 13399130109