1645 1382 1285 1976 1208 1107 1139 1563 1370 1104 1647 1761 1317 1623 1747 1682 1450 1537 1297 1313 1905 1664 1214 1620 1250 1780 1163 1307 1041 1950 1885 1179 1696 1070 1229 1498 1803 1178 1389 1601 1522 1537 1921 1165 1776 1751 1747 1996 1647 1435 1449 1010 1095 1268 1988 1124 1250 1194 1506 1133 1475 1943 1815 1664 1003 1339 1032 1704 1539 1613 1842 1035 1398 1263 1590 1185 1281 1286 1066 1558 1049 1522 1247 1210 1198 1313 1559 1132 1579 1861 1792 1233 1174 1169 1470 1311 1625 1602 1059 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
สารบัญ Review โดย
รัตนาพร พรมเดช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
รัตนาพร พรมเดช เมื่อ1/กรกฎาคม/2567

บทที่ 1 การเจริญทางทัพกะวิทยาแบบปกติของระบบสืบพันธุ์สตรี

บทที่ 2 พยาชิกำเนิดและสาเหตุการเกิดความผิดปกติแต่ทำเนิดของระบบสิบพันธุ์สตรี

บทที่ 3 การแบ่งชนิดของความผิดปกติแต่กำเนิดของระบบสืบพันธุ์สตรี

บทที่ 4 การสืบค้นเพื่อตรวจคัดกรองและวินิจฉัยความผิดปกติแต่ท่เนิดของระบบสืบพันธุ์สตรี

บทที่ 5 ระบาดวิทยาของความผิดปติแต่กำเนิดของระบบสิบพันธุ์สตรีในประชากรทั่วไปและกลุ่มจำเพาะ

บทที่ 6 ภาวะเจริญพันธุ์ในผู้มีความผิดปกติแต่กำเนิดของมดลูก

บทที่ 7 ปัญหาสุขภาพที่เที่ยวข้องกับความผัดปกติแต่ทำเนิดของระบบสืบพันธุ์สตรี

บทที่ 8 ผลของการตั้งครรภ์ในมดลูกที่มีความผิดปกติแต่กำเนิดแต่ละประเภท

บทที่ 9 ปากมดลูกเปิดง่ายและผลลัพธ์ของการคลอดในผู้ที่มีความผิดปกติแต่กำเนิดของมดลูก 

บทที่ 10 มดลูกปกติ

บทที่ 11 มดลูกวิรูป

บทที่ 12 ผนังกั้นช่องในโพรงมดลูก

บทที่ 13 มดลูกทวิรูป

บทที่ 14 การรักษาผู้ป่วยมดลูกผิดปกติแต่กำเนิดชนิดที่ไม่ต่อกับส่วนอื่นและมีโพรงมดลุก 


E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  พัฒน์ศมา วิจินศาสตร์วิจัย, บรรณาธิการ
 ชื่อเรื่อง 
ความผิดปกติแต่กำเนิดของมดลูก Congenital malformation of uterus
 ISBN  978-616-59-3092-5
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพ : พริ้นท์เอเบิ้ล, 2565
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  224 หน้า ; 26 ซม.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WP400 ค181 2565 c.1 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
   [แสดง 1/1 รายการ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ความผิดปกติแต่กำเ..
Bib 13399130101