1876 1839 1218 1554 1600 1733 1075 1672 1813 1854 1964 1045 1482 1866 1769 1775 1822 1565 1752 1967 1402 1427 1893 1335 1853 1528 1896 1674 1974 1023 1602 1387 1410 1464 1071 1513 1130 1952 1039 1728 1476 1708 1830 1749 1922 1545 1569 1948 1885 1140 1842 1429 1594 1995 1668 1524 1979 1515 1613 1611 1035 1058 1088 1583 1417 1929 1376 1230 1739 1603 1949 1551 1358 1736 1330 1506 1503 1969 1570 1566 1274 1245 1852 1621 1702 1999 1350 1577 1616 1680 1659 1311 1750 1755 1832 1306 1815 1757 1027 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
สารบัญ Review โดย
รัตนาพร พรมเดช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
รัตนาพร พรมเดช เมื่อ2/กรกฎาคม/2567

บทที่ 1 การสาธารณสุขและการพยาบาลอนามัยชุมชน

บทที่ 2 กระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชน

บทที่ 3 วิทยาการระบาดในการพยาบาลอนามัยชุมชน

บทที่ 4 การวินิจฉัยและการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสุขภาพชุมชน

บทที่ 5 กลวิธีดำเนินงานสาธารณสุขในการพยาบาลอนามัยชุมชน

บทที่ 6 การออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชนด้วยแผนงานและโครงการ

บทที่ 7 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพยาบาลครอบครัว
บทที่ 8 การเยี่ยมบ้านและกระบวนการพยาบาลที่เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง

บทที่ 9 เครื่องมือประเมินสุขภาพครอบครัว
บทที่ 10 การดูแลต่อเนื่องครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บป่วยเรื้อรัง
บทที่ 11 การดูแลต่อเนื่องครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บป่วยคุกคามชีวิตหรือการดูแลแบบประคับประคอง

บทที่ 12 นวัตกรรมสาธารณสุขและภูมิปัญญาในการพัฒนาสุขภาพบุคคล ครอบครัวและชุมชน

บทที่ 13 บทบาทพยาบาลอนามัยชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบุคคล ครอบครัวและชุมชน
บทที่ 14 การพยาบาลอนามัยโรงเรียน
บทที่ 15 การพยาบาลอาชีวอนามัย

บทที่ 16 อนามัยสิ่งแวดล้อม
บทที่ 17 หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในการพยาบาลอนามัยชุมชน
บทที่ 18 กฎหมาย จรรยาบรรณและจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 

 


E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลอนามัยชุมชน : แนวคิด หลักการและการประยุกต์เพื่อสุขภาพบุคคล ครอบครัวและชุมชน
 ISBN  978-616-59-4928-6
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2566
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 2
 ลักษณะทางกายภาพ  550 หน้า ; 26 ซม.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WY106 ว169ก 2566 c.1 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
2. หนังสือ
หนังสือ
WY106 ว169ก 2566 c.2 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
3. หนังสือ
หนังสือ
WY106 ว169ก 2566 c.3 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
4. หนังสือ
หนังสือ
WY106 ว169ก 2566 c.4 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
5. หนังสือ
หนังสือ
WY106 ว169ก 2566 c.5 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
6. หนังสือ
หนังสือ
WY106 ว169ก 2566 c.6 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
7. หนังสือ
หนังสือ
WY106 ว169ก 2566 c.7 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 9 สิงหาคม 2567
  จอง
8. หนังสือ
หนังสือ
WY106 ว169ก 2566 c.8 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 26 กรกฎาคม 2567
  จอง
9. หนังสือ
หนังสือ
WY106 ว169ก 2566 c.9 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
10. หนังสือ
หนังสือ
WY106 ว169ก 2566 c.10 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 1 กรกฎาคม 2567
  จอง
   [แสดง 10/10 รายการ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลอนามัยชุ..
Bib 13399130068