1359 1523 1508 1632 1864 1879 1699 1127 1186 1185 1720 1897 1296 1850 1279 1571 1468 1631 1247 1964 1678 1132 1812 1245 1068 1422 1914 1239 1720 1509 1503 1637 1173 1948 1530 1531 1753 1585 1923 1563 1260 1780 1302 1383 1108 1020 1972 1582 1925 1564 1439 1663 1758 1758 1079 1672 1305 1513 1471 1630 1788 1190 1307 1903 1300 1687 1562 1933 1598 1000 1010 1016 1124 1924 1425 1174 1203 1971 1136 1742 1340 1177 1779 1222 1800 1053 1895 1126 1600 1614 1604 1238 1153 1318 1082 1727 1489 1325 1012 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
สารบัญ Review โดย
รัตนาพร พรมเดช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
รัตนาพร พรมเดช เมื่อ2/กรกฎาคม/2567
ส่วนที่ 1 สุขภาพ สิ่งก่ออันตราย ความเสี่ยงของคนในการทำงานและบริการอาชีวอนามัย
บทที่ 1 สุขภาพ การเจ็บป่วย และความปลอดภัยของคนทำงานงานในยุค COVID-19
บทที่ 2 สุขภาพ ความปลอดภัยของคนทำงานกับการพยาบาลอาชีวอนามัย
บทที่ 3 ความเสี่ยง อุบัติเหตุ การบริหารจัดการความเสี่ยงในสิ่งแวดล้อมการทำงาน
ส่วนที่ 2 การส่งเสริมสุขภาพ ความปลอดภัย การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสุขภาพสำหรับคนทำงาน
บทที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพของคนทำงาน ในสถานประกอบการ
บทที่ 5 โรคและอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพ : การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม
บทที่ 6 การฟื้นฟูสุขภาพผู้เจ็บป่วย : การบริหารจัดการรายกรณี
ส่วนที่ 3 การวางแผน ประเมินผลโครงการสุขภาพ คุณภาพบริการและวิจัยเพื่อพัฒนา
บทที่ 7 การวางแผนกลยุทธ์และประเมินผลสุขภาพและความปลอดภัยสำหรับคนทำงาน
บทที่ 8 การพัฒนาคุณภาพงานบริการสุขภาพของพยาบาลอาชีวอนามัย
บทที่ 9 ประเด็นท้าทาย จริยธรรม และวิจัยพัฒนางานพยาบาลอาชีวอนามัย

E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติหลังยุคโควิด-19
 ISBN  978-616-59-3789-4
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2566
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 6
 ลักษณะทางกายภาพ  620 หน้า ; 26 ซม.
 ผู้แต่งร่วม  เพลินพิศ บุณยมาลิก
 ผู้แต่งร่วม  สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WY141 พ718ก 2566 c.1 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
2. หนังสือ
หนังสือ
WY141 พ718ก 2566 c.2 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
3. หนังสือ
หนังสือ
WY141 พ718ก 2566 c.3 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
4. หนังสือ
หนังสือ
WY141 พ718ก 2566 c.4 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
5. หนังสือ
หนังสือ
WY141 พ718ก 2566 c.5 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
   [แสดง 5/5 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลอาชีวอนา..
Bib 13399130065