1644 1474 1904 1658 1671 1321 1400 1542 1500 1813 1120 1366 1518 1011 1404 1467 1056 1218 1075 1414 1623 1239 1438 1252 1039 1468 1801 1753 1193 1838 1802 1647 1246 1819 1741 1067 1968 1387 1087 1343 1705 1286 1646 1824 1803 1437 1968 1464 1949 1535 1514 1052 1910 1887 1078 1123 1040 1289 1449 1526 1774 1858 1046 1955 1603 1685 1092 1599 1176 2000 1715 1037 1534 1442 1439 1235 1931 1955 1415 1973 1399 1136 1394 1494 1220 1825 1617 1691 1188 1134 1100 1841 1463 1007 1704 1897 1637 1594 1768 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
Review โดย
รัตนาพร พรมเดช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
รัตนาพร พรมเดช เมื่อ2/กรกฎาคม/2567

ตอนที่ 1 หลักการการดูแลแบบประคับประคอง

บทที่ 1 ความสำคัญของการดูแลแบบประคับประคองและคำจำกัดความ

บทที่ 2 มาตรฐานและกระบวนการพัฒนาคุณภาพสำหรับการบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้าย

บทที่ 3 รูปแบบการให้บริการการดูแลแบบประคับประคอง

บทที่ 4 การดูแลแบบประดับประคองในชุมชนและที่บ้าน

ตอนทที่ 2 การประเมินในการดูแลประคับประคอง
บทที่ 5 การประเมินความต้องการของผู้ป่วยระยะประคับประคองและครอบครัว
บทที่ 6 การพยากรณ์โรคในผู้ป่วยประคับประคอง

บทที่ 7 การประเมินอาการทางกายในการดูแลประคับประคอง 
บทที่ 8 การประเมินด้านสภาวะจิตใจ
บทที่ 9 การประเมินด้านจิตวิญญาณ

บทที่ 10 การประเมินและการวิเคราะห์ความต้องการทางสังคม

บทที่ 11การประเมินคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยประคับประคอง

ตอนที่ 3 การจัดการอาการ

บทที่ 12 การจัดการอาการสำหรับการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง

บทที่ 13 พยาธิสรีรวิทยาของความปวด

บทที่ 14 ความปวดจากมะเร็ง

บทที่ 15 เภสัชวิทยาของยาแก้ปวด

บทที่ 16 การทำหัตถการเพื่อบำบัดความปวด

บทที่ 17 การจัดการความปวดด้วยวิธีทางจิตวิทยาในผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง

บทที่ 18 คลื่นไส้และอาเจียน

บทที่ 19 ท้องผูกและท้องเสีย

บทที่ 20 ดีซ่าน สารน้ำในช่องท้องและอาการสมองบกพร่องจากโรคตับ

บทที่ 21 ภาวะเบื่ออาหาร ผอมหนังหุ้มกระดูก

บทที่ 22 ลำไส้อุดตันจากโรคมะเร็ง

บทที่ 23 อาการของระบบทางเดินหายใจ

บทที่ 24 การจัดการอาการที่พบในผู้ป่วยเนื้องอกสมอง

บทที่ 25 ภาวะสับสนฉับพลัน

บทที่ 26 ภาวะสมองตาย และ ความผิดปกติของการรู้สึกตัว
บทที่ 27 การดูแลผิวหนังและแผลในผู้ป่วยประดับประคอง
บทที่ 28  อาการคันและภาวะบวมน้ำเหลือง
บทที่ 29 อาการอ่อนเพลีย
บทที่ 30 การป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุตตันในหลอดเลือดดำสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่รักษาแบบประคับ
บทที่ 31 การดูแลทางโภชนาการในผู้ป่วยแบบประคับประคอง
บทที่ 32 การรักษาแบบผสมผสานในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
บทที่ 33 การดูแลแบบผสมผสานเพื่อการลดอาการในผู้ป่วยระยะท้าย
บทที่ 34 การดูแลในช่องปาก
บทที่ 35 ทางเลือกในการบริหารยาและให้สารน้ำในการดูแลแบบประคับประคอง 
บทที่ 36 ภาวะทางด้านจิตใจในการดูแลแบบประคับประคอง
บทที่ 37 ภาวะซึมเศร้า และ วิตกกังวล
บทที่ 38 การดูแลทางต้านจิตใจ
บทที่ 39 ภาวะทางด้านจิตใจอื่น ๆ ในการดูแลแบบประคับประคอง
บทที่ 40 การดูแลผู้ที่มีความเศร้าโศกจากการสูญเสีย
บทที่ 41 สังคมและวัฒนธรรมในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
บทที่ 42 ครอบครัวและผู้ดูแล
บทที่ 43 จิตวิญญาณ 


E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  ลักษมี ชาญเวชช์, บรรณาธิการ
 ชื่อเรื่อง 
การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เล่ม 1 (TEXTBOOK OF PALLIATIVE CARE BOOK)
 ISBN  978-616-91-8679-3
 พิมพ์ลักษณ์  ขอนแก่น : สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย, 2564
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  480 หน้า ; 25 ซม.
 ผู้แต่งร่วม  ประถมาภรณ์ จันทร์ทอง, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  กิติพล นาควิโรจน์, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  ปิยพร ทิสยากร, บรรณาธิการ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WB310 ก451 ล.1 2564 c.1 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
2. หนังสือ
หนังสือ
WB310 ก451 ล.1 2564 c.2 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
   [แสดง 2/2 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [ลักษมี ชาญเวชช์, บรรณาธิการ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การดูแลผู้ป่วยแบบ..
Bib 13399130058