1944 1642 1752 1856 1560 1173 1627 1932 1655 1818 1384 1820 1581 1757 1235 1858 1320 1176 1843 1588 1553 1575 1151 1966 1644 1966 1543 1518 1713 1001 1642 1127 1359 1034 1336 1606 1384 1069 1688 1341 1820 1360 1090 1486 1153 1752 1347 1758 1183 1909 1415 1409 1696 1334 1515 1715 1982 1697 1954 1876 1670 1902 1507 1723 1451 1210 1145 1665 1099 1224 1675 1949 1014 1728 1828 1073 1230 1513 1634 1428 1867 1951 1258 1853 1614 1972 1015 1945 1566 1997 1275 1891 1046 1243 1639 1765 1310 1516 1330 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
สารบัญ Review โดย
รัตนาพร พรมเดช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
รัตนาพร พรมเดช เมื่อ2/กรกฎาคม/2567
ส่วนที่ 1 แนวคิดพื้นฐานของการดูแลสตรีตั้งครรภ์
บทที่ 1 ประวัติและประเด็นแนวโน้มในการพยาบาลมารดา - ทารก
บทที่ 2 สถิติชีพที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลมารดา - ทารก
และการผดุงครรภ์
ส่วนที่ 2 การอนามัยเจริญพันธุ์และการตั้งครรภ์
บทที่ 3 การให้คำปรึกษาคู่สมรสในการเจริญพันธุ์ การดูแลสุขภาพ
ก่อนสมรส และก่อนตั้งครรภ์
บทที่ 4 การวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิด
บทที่ 5 ภาวะมีบุตรยาก
บทที่ 6 การปฏิสนธิและการตั้งครรภ์.
บทที่ 7 ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์
ส่วนที่ 3 การดูแลสตรีในระยะตั้งครรภ์และทารกในครรภ์
บทที่ 8 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและสรีรภาพในระยะตั้งครรภ์.
บทที่ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกในครรภ์.
บทที่ 10 การดูแลต้านจิตสังคมของสตรีตั้งครรภ์ การเตรียมบทบาท
การเป็นบิดา - มารดา และการสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
บิดา-มารดา และทารกในระยะตั้งครรภ์
บทที่ 11 การประเมินภาวะสุขภาพสตรีตั้งครรภ์และการคัดกรองภาวะเสี่ยง.
บทที่ 12 การใช้ยาในสตรีตั้งครรภ์
บทที่ 13 การส่งเสริมสุขภาพมารดาขณะตั้งครรภ์.
บทที่ 14 การดูแลสตรีที่ได้รับการประเมินสุขภาพทารกในครรภ์ในระยะตั้งครรภ์
บทที่ 15 การดูแลสตรีที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์.
บทที่ 16 การเตรียมสตรีตั้งครรภ์เพื่อการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดา
 
 

E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  สตรีรัตน์ ธาดากานต์, บรรณาธิการ
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ในระยะตั้งครรภ์
 ISBN  978-616-44-3800-2
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2567
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 2
 ลักษณะทางกายภาพ  370 หน้า ; 26 ซม.
 ผู้แต่งร่วม  ชุลีพร พรห์ม, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  สายลม เกิดประเสริฐ, บรรณาธิการ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ก492 2567 c.1 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
2. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ก492 2567 c.2 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 26 กรกฎาคม 2567
  จอง
3. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ก492 2567 c.3 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
4. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ก492 2567 c.4 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
5. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ก492 2567 c.5 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
6. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ก492 2567 c.6 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
7. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ก492 2567 c.7 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 และมีการจองต่อ
8. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ก492 2567 c.8 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 25 กรกฎาคม 2567
  จอง
9. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ก492 2567 c.9 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
10. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ก492 2567 c.10 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
   [แสดง 10/10 รายการ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลและการผด..
Bib 13399130057