1557 1076 1381 1807 1554 1729 1883 1599 1946 1726 1992 1824 1346 1445 1466 1487 1391 1535 1615 1796 1132 1642 1855 1549 1735 1552 1301 1806 1238 1218 1257 1728 1268 1421 1605 1053 1742 1753 1936 1397 1576 1396 1324 1523 1454 1267 1446 1360 1258 1599 1999 1600 1348 1337 1654 1955 1683 1106 1554 1569 1371 1719 1831 1533 1860 1952 1785 1599 1905 1417 1670 1789 1723 1358 1525 1283 1763 1715 1081 1682 1380 1800 1184 1298 1335 1648 1087 1357 1332 1086 1643 1754 1373 2000 1717 1396 1314 1262 1595 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
สารบัญ Review โดย
รัตนาพร พรมเดช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
รัตนาพร พรมเดช เมื่อ2/กรกฎาคม/2567

บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการพยาบาลมารดาและทารก
บทที่ 2 การวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิด
บทที่ 3 การให้คำปรึกษาก่อนสมรสและก่อนการตั้งครรภ์
บทที่ 4 ภาวะมีบุตรยากและเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์
บทที่ 5 การปฏิสนธิและพัฒนาการทารกในครรภ์
บทที่ 6 การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาในระยะตั้งครรภ์
บทที่ 7 การเปลี่ยนแปลงทางจิตสังคมของสตรีตั้งครรภ์
บทที่ 8 การวินิจฉัยการตั้งครรภ์
บทที่ 9 การประเมินภาวะสุขภาพสตรีตั้งครรภ์
บทที่ 10 การส่งเสริมสุขภาพสตรีในระยะตั้งครรภ์ 
บทที่ 11 การส่งเสริมพัฒนาการของทารกในครรภ์
บทที่ 12 ภาวะไม่สุขสบายในสตรีตั้งครรภ์
บทที่ 13 การเตรียมตัวเพื่อการคลอด

E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  ณัชชา วรรณนิยม, บรรณาธิการ
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์ : ระยะตั้งครรภ์
 ISBN  978-974-63-0195-4
 พิมพ์ลักษณ์  นครราชสีมา : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, 2565
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  300 หน้า ; 26 ซม.
 ผู้แต่งร่วม  สุภาวดี เนติเมธี, บรรณาธิการ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ณ259ก 2565 c.1 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
2. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ณ259ก 2565 c.2 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
3. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ณ259ก 2565 c.3 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
4. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ณ259ก 2565 c.4 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
5. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ณ259ก 2565 c.5 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
6. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ณ259ก 2565 c.6 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
7. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ณ259ก 2565 c.7 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
8. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ณ259ก 2565 c.8 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
9. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ณ259ก 2565 c.9 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
10. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ณ259ก 2565 c.10 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
   [แสดง 10/10 รายการ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลมารดาทาร..
Bib 13399130056