1855 1528 1435 1056 1305 1403 1416 1701 1569 1219 1754 1974 1132 1711 1369 1258 1720 1969 1258 1895 1067 1975 1030 1806 1533 1648 1203 1397 1480 1203 1752 1074 1247 1626 1068 1069 1818 1619 1719 1448 1450 1538 1719 1990 1042 1048 1654 1265 1166 1407 1412 1371 1520 1078 1415 1491 1623 1520 1964 1540 1703 1801 1712 1258 1958 1113 1142 1600 1474 1902 1204 1755 1421 1168 1785 1391 1296 1844 1257 1887 1768 1585 1484 1572 1864 1847 1867 1896 1878 1673 1772 1149 1256 1076 1095 1729 1964 1773 1499 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
สารบัญ Review โดย
รัตนาพร พรมเดช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
รัตนาพร พรมเดช เมื่อ2/กรกฎาคม/2567

บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการพยาบาลผู้ใหญ่
บทที่ 2 ระบบหายใจ
บทที่ 3 การพยาบาลผู้ป่วยโรคหอบหืด
บทที่ 4 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะปอดอักเสบ
บทที่ 5 การพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
บทที่ 6 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะลมในช่องเยื่อหุ้มปอด
บทที่ 7 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบหลอดเลือดและหัวใจ
บทที่ 8 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว
บทที่ 9 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย
บทที่ 10 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของลิ้นหัวใจ
บทที่ 11 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบประสาท
บทที่ 12 การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
บทที่ 13 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง
บทที่ 14 การพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มอาการกิลแลง-บาร์เร
บทที่ 15 การพยาบาลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
บทที่ 16 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะช็อก

E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  ขวัญฤทัย ธรรมกิจไพโรจน์
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลอายุรศาสตร์ที่พบบ่อย
 ISBN  978-974-03-4272-4
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2566
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  301 หน้า ; 26 ซม.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WY150 ข275ก 2566 c.1 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
2. หนังสือ
หนังสือ
WY150 ข275ก 2566 c.2 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
3. หนังสือ
หนังสือ
WY150 ข275ก 2566 c.3 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
4. หนังสือ
หนังสือ
WY150 ข275ก 2566 c.4 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
5. หนังสือ
หนังสือ
WY150 ข275ก 2566 c.5 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
6. หนังสือ
หนังสือ
WY150 ข275ก 2566 c.6 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
7. หนังสือ
หนังสือ
WY150 ข275ก 2566 c.7 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
8. หนังสือ
หนังสือ
WY150 ข275ก 2566 c.8 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
9. หนังสือ
หนังสือ
WY150 ข275ก 2566 c.9 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
10. หนังสือ
หนังสือ
WY150 ข275ก 2566 c.10 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
11. หนังสือ
หนังสือ
WY150 ข275ก 2566 c.11 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
   [แสดง 11/11 รายการ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลอายุรศาส..
Bib 13399130053