1949 1347 1328 1253 1983 1982 1882 1091 1243 1290 1095 1665 1078 1820 1703 1626 1787 1978 1072 1005 1534 1793 1212 1798 1176 1361 1907 1143 1678 1285 1772 1031 1884 1672 1240 1011 1664 1189 1688 1331 1074 1135 1719 1966 1243 1777 1161 1573 1818 1001 1922 1834 1817 1461 1009 1368 1485 1064 1784 1600 1281 1041 1184 1486 1859 1061 1501 1366 1917 1823 1620 1010 1695 1309 1105 1506 1285 1828 1161 1472 1802 1800 1428 1621 1993 1272 1634 1718 1357 1809 1936 1850 1862 1691 1993 1041 1697 1097 1006 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
สารบัญ Review โดย
รัตนาพร พรมเดช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
รัตนาพร พรมเดช เมื่อ2/กรกฎาคม/2567
บทที่ 1 แนวคิดงานอนามัยโรงเรียน
บทที่ 2 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ.
บทที่ 3 พยาบาลชุมชนในงานอนามัยโรงเรียน
บทที่ 4 การตรวจสุขภาพในโรงเรียน
บทที่ 5 การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันความเจ็บป่วยในเด็กก่อนวัยเรียน
บทที่ 6 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันคารเจ็บป่วยในเด็กวัยเรียน
บทที่7 อนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
บทที่ 8 การสอนสุขศึกษาในโรงเรียน
บทที่ 9 การนำกระบวนการพยาบาลมาใช้ในงานอนามัยโรงเรียน

E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  สมศักดิ์ โทจำปา
 ชื่อเรื่อง 
อนามัยโรงเรียน (SCHOOL HEALTH)
 ISBN  978-616-42-6284-3
 พิมพ์ลักษณ์  พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2565
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  170 หน้า ; 26 ซม.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WA350 ส282ก 2565 c.1 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
2. หนังสือ
หนังสือ
WA350 ส282ก 2565 c.2 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
3. หนังสือ
หนังสือ
WA350 ส282ก 2565 c.3 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
4. หนังสือ
หนังสือ
WA350 ส282ก 2565 c.4 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
5. หนังสือ
หนังสือ
WA350 ส282ก 2565 c.5 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
   [แสดง 5/5 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [สมศักดิ์ โทจำปา]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: อนามัยโรงเรียน SC..
Bib 13399130052