1350 1914 1663 1292 1554 1551 1900 1864 1551 1780 1051 2000 1519 1036 1428 1713 1967 1474 1972 1265 1918 1042 1042 1837 1806 1334 1697 1144 1340 1528 1038 1546 1867 1634 1786 1363 1717 1520 1311 1352 1975 1974 1020 1888 1298 1128 1657 1341 1694 1361 1875 1183 1129 1349 1060 1557 1388 1708 1648 1770 1011 1283 1572 1192 1599 1746 1278 1063 1631 1848 1114 1727 1936 1912 1029 1530 1578 1710 1437 1415 1455 1509 1089 1141 1985 1412 1394 1602 1574 1914 1194 1645 1256 1923 1257 1729 1499 1446 1810 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
สารบัญ Review โดย
รัตนาพร พรมเดช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
รัตนาพร พรมเดช เมื่อ1/กรกฎาคม/2567

บทที่ 1 มโนมติที่เกี่งวน้องกับภาวะจุกเฉิน

บทที่ 2 การพยาบาลในภาวะฉุกเดิน

บาที่ 3 การพยาบาลสารารณภั

บทที่ 4 การดูแลบุลคลที่มีปัญหาในกาวะหยุดหางใจและหัวใจหยุดเค้น

บทที่ 5 การดูแลบุคคลที่ได้รับสารพิษ

บทที่ 6 การดูแลบุคคลที่ถูกแมลงสัตว์ กัด ต่อย


E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย
 ISBN  978-616-59-3559-3
 พิมพ์ลักษณ์  ปทุมธานี : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยรังสิต, 2565
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  138 หน้า ; 21 ซม.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก492 2565 c.1 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
2. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก492 2565 c.2 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
3. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก492 2565 c.3 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
4. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก492 2565 c.4 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
5. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก492 2565 c.5 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
6. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก492 2565 c.6 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
7. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก492 2565 c.7 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
8. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก492 2565 c.8 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
9. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก492 2565 c.9 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
10. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก492 2565 c.10 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
   [แสดง 10/10 รายการ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลฉุกเฉินแ..
Bib 13399130046